Avukat Ayça Gün ,2021 yılı itibariyle tüketici hakem heyeti başvurusu için arttırılan parasal sınırlar ile ilgili bilgiler verdi.

Ayça Gün "Pandemi dönemi boyunca pek çok şey gibi alışveriş alışkanlıklarımız da şekil değiştirdi. Salgın tedbirleri kapsamında AVM'lerin kapatılması online alışveriş sitelerine rağbeti arttırdı. Her ne kadar AVM'ler şu an açık olsa da yapılan araştırmalar online satış sitelerinin ziyaretçi oranın yaklaşık %8 oranında artığını, bu sitelerden satın alma oranının ise yaklaşık %22 oranında artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu değişiklik hukuken de pek çok sonuç doğurdu. İnternet alışverişi sonrasında çeşitli uyuşmazlık yaşayan tüketiciler Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvuru yolunu daha çok kullanmaya başladı." dedi

İŞ KADINININ SESİ, 15 Ocak 2021 Cuma, 13:26
Avukat Ayça Gün ,2021 yılı itibariyle tüketici hakem heyeti başvurusu için arttırılan parasal sınırlar ile ilgili bilgiler verdi.

2021 Yılı içinse her yıl olduğu gibi Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru için parasal sınırların değiştirildiğini aktaran Avukat Ayça Gün,

Yeni düzenlemeye göre;

  • 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550  Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.

11.330 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz; söz konusu başvuruların tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bu değişikliğin yansıra 28.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalar için arabuluculuk kurumuna başvuru zorunlu dava şartı haline getirilmiştir.

Hangi davalar için arabuluculuk kurumuna başvuru zorunlu değildir?

Tüketici Uyuşmazlıklarında arabulucuya başvuru zorunlu hale getirilmiş olsa da bazı uyuşmazlıklar bu düzenleme kapsamı dışında tutulmuştur.

  1. Hakem Heyetinin Görevi Kapsamında Kalan Uyuşmazlıklar; 2021 yılı için değeri 11.330 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesine değil tüketici hakem heyetine başvurulmaktadır. Yani 11.330 TL'nin altında değeri olan uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru dava şartı değildir.

  1. Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz; Tüketici hakem heyetinin uyuşmazlıklar hakkında verdiği kararlara 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine başvurularak itiraz edilebilmektedir. Bu itiraz için açılan davalarda da arabulucuya başvurulması dava şartı değildir.
  2. İhtiyati Tedbir Kararların Alınması
  3. Üretimin Veya Satışın Durdurulması Ve Malın Toplatılması
  4. Tüketici İşlemi Mahiyetinde Olan Ve Taşınmazın Aynından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Avukat Ayça Gün ,akıllara gelen önemli bir soruya da parmak bastı. "Arabuluculuk faaliyeti sonucunda ortaya çıkan giderleri kim ödeyecek?"

Tarafların anlaşmaya varması halinde ise nispi tarifeye göre arabuluculuk ücreti belirlendikten sonra bu ücret taraflara eşit olarak paylaştırılacak ve tüketicinin payına düşen miktar ne olursa olsun iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı'ndan karşılanacaktır.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları halinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

Bu düzenlemeye ilave olarak Arabuluculuk genel hükümlerinden ayrı ve tüketici lehine olacak bir düzenleme daha getirilmiştir. Buna göre dava şartı arabuluculuğun ilk toplantısına mazeret bildirmeksizin katılmayan tüketicinin aleyhine yargılama gideri ve arabuluculuk ücretine hükmedilemeyecektir.

Bir diğer önemli soru da tüketici hakem heyetlerine nasıl başvuru yapılır ve hangi tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir?

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir.  Tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır.

Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

Tüketici hakem heyetlerinin kararlarına karşı itiraz edilebilir mi?

Taraflar tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine karara karşı itiraz edebilir.

DERNEKLER
YATIRIMDA 'DOMİNO ETKİSİ' TÜGİAD İLE BAŞLIYOR
TÜGİAD, Türk iş insanları dernekleri tarafından kurulan Hollanda merkezli girişim sermayesi yatır...
DERNEKLER
BUSADER organ bağışına dikkat çekecek
BUSADER Sağlık ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu, yeni dönemde sağlık alanında çok sayıda yeni pro...
EĞİTİMLER SEMİNERLER
Şahinkaya Vakfı Burs Başvuruları Başladı
Yüzlerce başarılı öğrenciye toplam 5 milyon değerinde eğitim bursu vererek ülke gençliğinin gelec...
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Emekli maaşı olanlar da yararlanabilir!
Sosyal güvenlik sistemi, sigortalının vefatı halinde geride kalanlarını güvence altına alarak eme...
DÜNYA EKONOMİSİ
Kremlin'den Bitcoin açıklaması!
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmad...
TÜRKİYE EKONOMİSİ
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu b...