Avukat Ayça Gün ,2021 yılı itibariyle tüketici hakem heyeti başvurusu için arttırılan parasal sınırlar ile ilgili bilgiler verdi.

Ayça Gün "Pandemi dönemi boyunca pek çok şey gibi alışveriş alışkanlıklarımız da şekil değiştirdi. Salgın tedbirleri kapsamında AVM'lerin kapatılması online alışveriş sitelerine rağbeti arttırdı. Her ne kadar AVM'ler şu an açık olsa da yapılan araştırmalar online satış sitelerinin ziyaretçi oranın yaklaşık %8 oranında artığını, bu sitelerden satın alma oranının ise yaklaşık %22 oranında artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu değişiklik hukuken de pek çok sonuç doğurdu. İnternet alışverişi sonrasında çeşitli uyuşmazlık yaşayan tüketiciler Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvuru yolunu daha çok kullanmaya başladı." dedi

İŞ KADINININ SESİ, 15 Ocak 2021 Cuma, 13:26
Avukat Ayça Gün ,2021 yılı itibariyle tüketici hakem heyeti başvurusu için arttırılan parasal sınırlar ile ilgili bilgiler verdi.

2021 Yılı içinse her yıl olduğu gibi Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru için parasal sınırların değiştirildiğini aktaran Avukat Ayça Gün,

Yeni düzenlemeye göre;

  • 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550  Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.

11.330 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz; söz konusu başvuruların tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bu değişikliğin yansıra 28.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalar için arabuluculuk kurumuna başvuru zorunlu dava şartı haline getirilmiştir.

Hangi davalar için arabuluculuk kurumuna başvuru zorunlu değildir?

Tüketici Uyuşmazlıklarında arabulucuya başvuru zorunlu hale getirilmiş olsa da bazı uyuşmazlıklar bu düzenleme kapsamı dışında tutulmuştur.

  1. Hakem Heyetinin Görevi Kapsamında Kalan Uyuşmazlıklar; 2021 yılı için değeri 11.330 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesine değil tüketici hakem heyetine başvurulmaktadır. Yani 11.330 TL'nin altında değeri olan uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru dava şartı değildir.

  1. Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz; Tüketici hakem heyetinin uyuşmazlıklar hakkında verdiği kararlara 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine başvurularak itiraz edilebilmektedir. Bu itiraz için açılan davalarda da arabulucuya başvurulması dava şartı değildir.
  2. İhtiyati Tedbir Kararların Alınması
  3. Üretimin Veya Satışın Durdurulması Ve Malın Toplatılması
  4. Tüketici İşlemi Mahiyetinde Olan Ve Taşınmazın Aynından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Avukat Ayça Gün ,akıllara gelen önemli bir soruya da parmak bastı. "Arabuluculuk faaliyeti sonucunda ortaya çıkan giderleri kim ödeyecek?"

Tarafların anlaşmaya varması halinde ise nispi tarifeye göre arabuluculuk ücreti belirlendikten sonra bu ücret taraflara eşit olarak paylaştırılacak ve tüketicinin payına düşen miktar ne olursa olsun iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı'ndan karşılanacaktır.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları halinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

Bu düzenlemeye ilave olarak Arabuluculuk genel hükümlerinden ayrı ve tüketici lehine olacak bir düzenleme daha getirilmiştir. Buna göre dava şartı arabuluculuğun ilk toplantısına mazeret bildirmeksizin katılmayan tüketicinin aleyhine yargılama gideri ve arabuluculuk ücretine hükmedilemeyecektir.

Bir diğer önemli soru da tüketici hakem heyetlerine nasıl başvuru yapılır ve hangi tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir?

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir.  Tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır.

Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

Tüketici hakem heyetlerinin kararlarına karşı itiraz edilebilir mi?

Taraflar tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine karara karşı itiraz edebilir.

İŞ KADINININ SESİ
ÇAĞRIMIZIN YANIT BULMASINDAN MEMNUNUZ
DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, giyim tekstili sektörünün karşılaştığı gümrük engelinin aşılma...
DÜNYA EKONOMİSİ
Dünyada çocuk işçi sayısı yükseldi
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) ya...
TÜRKİYE EKONOMİSİ
BES'e verilen katkı 5.1 milyar TL'ye ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısının 13 milyo...
TÜRKİYE EKONOMİSİ
İşsizlik rakamları belli oldu
15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 b...
DÜNYA EKONOMİSİ
Dünya bundan korkuyor!
Pandemiyle birlikte ortaya çıkan çip kaosunun ne zaman sona ereceği merak konusuyken açıklamalar ...
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Tüm araç sahiplerinin trafik sigortası yaptırması şart. Nisan 2017'den beri sigorta ücretlerinde ...
Corona virüs ile savaşan sebze ve meyveler
Otomotiv pazarına korona darbesi
Güneşe beşinci yakın geçişini yaptı
Mobil bankacılığa Covid19 dopingi

En Çok Okunan Haberler