Kadına şiddete dur demek için toplandılar

EŞİK-Eşiklik İçin Kadın Platformu olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM/PACE) 25 Kasım 2020 tarihinde bir araya geldiler.

İŞ KADINININ SESİ, 25 Kasım 2020 Çarşamba, 13:36