Yeni nesil liderler

İpek YALÇIN 22 Mart 2021 Pazartesi, 09:18

Son bir yılda tüm dünyayı etkisine alan bir virus ile çalışma ve yaşam şekillerimiz değişirken yeni bir çağa hızlıca girdik. Teknoloji ve bilginin ön plana çıktığı bu dönemde; bildiğimiz İşletme Yönetim Şekilleri ve liderlik kavramları da sırasıyla raflara kalkıyor sanırım . Hızlıca hayatımıza giren "Dijital dönüşüm" ile kazandığımız yetkinlikleri de korumak bir o kadar önemli hale geldi. Yapay zeka ve otomasyon ile birlikte sanırım en büyük farklılıklarımız insani özeliklerimiz oldu. Bu neden ile de yeni dönem liderlerinin sahip olması gereken vasıflar da değişti diyebiliriz.

Pandemiye ilk yakalandığımızda da söylediğimiz gibi hayatta kalabilenler olumsuz etkilere hızlı reaksiyon verip , çözüm üretenler, iş yapış şekillerini yeni şartlara adapte edebilenler, teknolojiyi kullanabilenler olacaklar demiştik.

Geçtiğimiz yılın başında hiç hazırlıksız bir şekilde daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir olay ile karşı karşıya kaldık. Sanırım bu ileriki yıllarda da devam edecek. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, göç gibi sorunlar ile devamlı karşı karşıya kalacak yeni dönem liderlerinin en belirgin özeliğinin "risk yönetimi" olması gerekecek.

Diğer yeni kavramların başında ise esneklik ve hızlı adaptasyon kavramları gündeme geldi. Son zamanlarda sanırım pandemi etkisi ile de gündeme gelen Çevik kavramı da çok konuşulur oldu. İşletmeler yönetim şekillerini "çevik yönetim" olarak değiştirmeye tabirleri ile dönüştürmeye başladılar. Bu konuya benim gibi merak saranlardansanız size Harvard Business Review ve ACM tarafından hazırlanan  AGİLE-Çevik Yönetim yayınını okumanızı tavsiye edebilirim.

Y ve Z kuşakları ile çalışmayı konuşurken artık yapay zeka ve robotların, karanlık fabrikaların konuşulduğu bir döneme giriyoruz. Yenilikçi, değişimi kabul eden ve işletmelerini adapte edebilenlerin ayakta kalacağı günler kapımızda.

Yeni dönemin liderinin sahip olması gereken özelikleri toparlamak gerekir ise ön plana çıkan kavramlar;  çağın ihtiyaçlarını doğru analiz eden, çalışanlarının duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını anlayan, empati kurabilen, ekip çalışmasına inanan, yapılan işin anlamını ve değerini ortaya koyabilen ve karar alma süreçlerine çalışanlarını dahil eden, dijital dönüşümü kabul edip uygulayan, çalışanına vizyon katan, samimi ve açık iletişim kurabilen, ilham veren liderler diyebiliriz. Yeni çağda bilgili liderlere değil bilge liderlere ihtiyacımız olacak.