Kadın girişimcilerin kararlı teşvik ve destek programlarına ihtiyacı var'

19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü'nü pandemi etkisiyle yaşadığımız küresel kriz sonrası ekonomik toparlanma sürecinde kutluyoruz. Pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullar tüm toplumu etkilemekle beraber kadınları erkeklerden daha fazla etkiledi. Pandemide en ağır darbeyi alan perakende, ağırlama, turizm gibi sektörler kadınların daha fazla çalıştığı ve kadın girişimcilerin önemli ölçüde faaliyet gösterdiği sektörler. Kadın girişimcilerin sahibi olduğu veya yönettiği firmaların büyük bir kısmı mikro, küçük ve orta ölçekli işletme olduğu için pandemi sürecinde kadınlar işlerini sürdürebilmeleri açısından çok zor bir dönem geçirdi

İŞ KADINININ SESİ, 22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:34
Kadın girişimcilerin kararlı teşvik  ve destek programlarına ihtiyacı var'

KAGİDER ve İPSOS iş birliği ile Ocak 2021'de gerçekleştirdiğimiz araştırmaya katılan kadın girişimcilerin %76'sı pandemide zorlandığını, %28'i iş hacminin yarıdan fazlasını kaybettiğini, %37'si 2020'yi zararla kapattığını ve %56'sı borçlandığını bildirdi. Ancak bu zorlu dönemde kadın girişimciler büyük bir direnç ve dayanıklılık ortaya koydu, mücadeleyi asla bırakmadı.

2021 yılının sonuna yaklaşırken Türkiye ekonomisi bir büyüme ve toparlanma süreci içine girdi. Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Bu dönemde kadınları geride bırakmak ve büyük zorluklarla %13 seviyesine çıkartılan kadın girişimci oranının tekrar gerilemesine göz yummak mümkün değil. Yaşadığımız ekonomik toparlanma ve büyümeyi sürdürülebilir kılacak olan kadınların bu sürece dâhil olması.

Ancak kadın girişimcilerin pandemi sonrasında tekrar büyümeye geçebilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için bu yönde politikaların hayata geçmesine, kararlı teşvik ve destek programlarının uygulanmasına ihtiyaç duyulmakta. Kadın girişimcilere yatırım yapmak, onları cesaretlendirmek, onların sorunlarını çözmek, rol modelleri arttırmak ve rekabet yeteneklerini geliştirmek Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve refah artışına güçlü bir ivme katacak.

Bu süreçte anahtar sözcüklerden biri dijitalleşme. Pandemi dünyada dijital dönüşüm sürecini hızlandırdı. Dijitalleşme ve teknoloji kadınlar için çok önemli bir fırsat sunmakta, zorlu iş ortamında erkeklerle koşulları biraz da olsa eşitlemekte.

Türkiye'de kadın girişimcilerin dijitalleşmesini teşvik etmek, kolaylaştırmak ve desteklemek ekonomimizin ve ülkemizin geleceği açısından zorunlu. Kadınların teknolojiye daha fazla katılmasını sağlamak için çalışmalıyız. Genç kızların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğe ilgilerini daha fazla çekmek, bu dallarda eğitime erişimlerini güçlendirmek ve bilgilerini artırmak atılması gereken temel bir adım.

Her alanda olduğu gibi girişimcilik alanında da kadınların erkeklerle eşit koşullarda var olabildiği bir Türkiye kalkınacak, refahını artıracak ve geleceğe güvenle bakacaktır.

DERNEKLER
"2022 zor geçecek"
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, 2022...
DERNEKLER
Kadına yönelik şiddete karşı yelkenler fora
Uludağ Soroptimist Kulübü kadına yönelik şiddete karşı 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında B...
RÖPORTAJLAR
Nazan Akıncı; Otomotiv Sektöründe Kadın Olmak
Bu hafta röportaj konuğumuz AKKA Kalıp kurucusu ve yöneticisi Makine Mühendisi Nazan Akıncı oldu....
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 oranın...
İŞ KADINININ SESİ
BUİKAD Başak Karaca'yı ağırladı
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Zirveden Gelen Topuk Sesleri programında Coca Cola Tü...
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Maysan Mando'ya sürdürülebilir iş ödülü
Türkiye'nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, ulusal ve uluslararası düzeyde elde...