Korona döneminde sağlık sigortaları

Röportajlarımızın bu haftaki konuğu Şençayır Sigorta ve Aracılık Hizmetleri sahibi Şeyda Şençayır oldu. Pandemi döneminde sağlık sigortalarının içeriğiyle ilgili bizimle çok değerli bilgiler paylaştı.

RÖPORTAJLAR, 29 Haziran 2020 Pazartesi, 12:06
Korona döneminde sağlık sigortaları

Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

2000 yılında, Commercial  Union Hayat  Sigorta  A.Ş Bursa Bölge Müdürlüğü'nde, "Finansal Danışman"  olarak işe  başladım. Çeşitli görevlerde sırasıyla terfi alarak yoluma devam ettim. Bu arada, İngiliz şirketi olan Commercial Union 'da  şirket evlilikleri yaşandı ve şirket ismi değişti. Sabancı Grubu ile ortaklık başlamıştı. En son, Sabancı Grubu'na ait, AVİVASA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'de "Portföy Yöneticisi" görevimi sürdürürken, 2012 yılında, şirketin "Genç Girişimci" modeli uygulamasına dahil olarak, kendi sigorta acentemi kurdum.

Sektörde  toplam 20 yıldır hizmet vermekteyim. 8 yıldır da girişimci olarak, kendi sigorta acentem olan, ŞENÇAYIR Sigorta ve Aracılık Hizmetleri şirketimde; kurumsal kapsamda fabrikalara ve çalışan personele, bireysel kapsamda ise  özel müşterilerime  yönelik varlık yönetimi ve geniş kapsamlı sigorta aracılık hizmetlerini sürdürmekteyim.

Özel hastanelerin de sayısının artmasıyla özel sağlık sigortaları daha çok talep görmeye başladı. Nedir bu özel sağlık sigortası?

Özel Sağlık Sigortası sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır.

Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Bir özel sağlık sigortası poliçesinde en önemli unsurlardan biri genel ve özel şartlardır.

Özellikle incelenmeli ve kişiye en uygun poliçenin seçilmesi gereklidir. Genel şartlar bölümü tüm sigorta şirketleri içinde fazla farklılık göstermemesine rağmen özel şartlar bölümünde sunulan sigorta hizmetleri her sigorta şirketinde farklılık gösterir.

Özel Sağlık Sigortaları, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanır. Sigorta şirketi, sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan ayakta tedavi veya yatarak tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder. Üstelik bunu özel şartlarda belirtti ise yurtiçi ve yurtdışı dünyanın neresinde olursa olsun karşılar. Özel sağlık sigortaları yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalının en zor anında en büyük yardımcısı olur.

Yaptırdığımız özel sağlık sigortalarının içeriği nedir, neleri kapsar?

Özel sağlık sigortası, hastalık ya da kaza durumunda ödenmesi gereken sağlık masraflarını teminatlar ve limitler doğrultusunda güvence altına alır. Sağlık sigortasının genel ve özel şartları vardır. Doğru poliçeyi satın almak ve sonrasında sıkıntı yaşamamak adına poliçenin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir.

Özel sağlık sigortası kapsamındaki tedaviler 2'ye ayrılır. Bunlar ayakta ve yatarak tedavi masraflarıdır. Tedavi masrafları sigorta şirketlerine göre değişmektedir.

Ayakta Tedavi Teminatı: Ayakta tedavi, doktor muayenesi, ilaçlar, fizik tedavi, röntgen, tahlil vs. masrafları karşılar.

Yatarak Tedavi Teminatı: Yatarak tedavi, hastanede kalmayı gerektiren tedavileri ve kemoterapi, radyoterapi vs. masrafları karşılar.

Siz neden öneriyorsunuz özel sağlık sigortasını? Faydaları nelerdir mesela?

Özel sağlık sigortası sayesinde birçok özel sağlık kuruluşlarından az ya da hiç ücret ödemeden hizmet alırsınız.

Bedelleri çok yüksek olan tedavi masraflarını ödemek zorunda kalmazsınız.

Doktor ve hastane seçme şansınız vardır.

En kaliteli hizmeti alır, kendinizi önemli hissedersiniz.

Maddi ve manevi olarak içiniz rahat olur.

Satın aldığınız poliçeye göre yurt dışında da karşılaştığınız sağlık risklerini kapsam altına aldırırsınız.

Son yıllarda daha çok talep gören yeni bir sağlık sigortası türü poliçelendirilmeye başlandı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Reklamlarda, hastanelerde ve hatta yakın çevrenizde bile tamamlayıcı sağlık sigortası adını daha sık duyar oldunuz değil mi? Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar, size sunduğu olanaklar nedir, bunları henüz detaylı olarak bilmiyor olabilirsiniz..

Ameliyat masraflarından tutun da doktor muayenesi, tahlil ve tetkike hiçbir ücret ödemeden özel hastanelerde tedavi olmak gerçekten mümkün.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Karşılar?

Tüm tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri; yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatından oluşur. Ayrıca bir kaza veya hastalık durumunda özel hastanelerin acil servislerinde tamamlayıcı sağlık sigortanızdan hemen destek alabilirsiniz.

**Siz sadece gittiğiniz özel hastaneye, 15 TL'lik katılım payı ücreti ödersiniz. Geriye kalan tüm masrafları sigorta şirketiniz %100 karşılar.

Yatarak Tedavi Teminatı Nedir?

24 saatten az olmamak şartı ile hastanede yatmayı gerektiren durumlarda, yatış ve tedavi masrafları ile birlikte acil durumlardaki harcamaları kapsayan teminattır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyat, ameliyat öncesi ve sonrası tetkik, ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon, evde bakım, tıbbi malzeme, suni uzuv ve ambulans gibi  ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sağlık hizmetlerini teminat kapsamına almaktadır.

Yatarak Tedavi Teminatı Limitleri Nedir? Başka neleri karşılamaktadır tamamlayıcı sağlık sigortaları?

Sigorta şirketi bazında; ambulans, ameliyat, ameliyat öncesi ve sonrası tetkik, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve tıbbi gözlem masrafları limitsizdir. 

Ancak evde bakım, suni uzuv, tıbbi malzeme, fizik tedavi ve rehabilitasyon masrafları sigorta şirketi tarafından limitli karşılanır.

Evde Bakım Teminatı

Hastanedeki tedavi süreci tamamlandıktan sonra doktorunuzun gerekli görmesi durumunda, sigorta şirketinin onayı ile sizin için bir sağlık personeli görevlendirilir ve evde bakım hizmeti sunularak tedavi süreciniz tamamlanır.

Suni Uzuv Teminatı

Sigortalı olduğunuz süre içinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu kaybolan uzvu yerine koyma amacıyla takılan protezler ile bu protezlerin bakımları yatarak tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir.

Tıbbi Malzeme Teminatı

Kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, boyunluk, dizlik, bileklik, dirseklik, kol askısı, oturma simidi, rom walker, walker, koltuk değneği, alçı terliği, ürostomi torbası, kolostomi torbasından ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler bu teminat kapsamında karşılanır.

* Yukarıda bahsettiğimiz yatarak gerçekleşen tüm tedavi masrafları sigorta şirketi tarafından %100 karşılanır.

Özellikle hastanede yatmak zorunda kaldığımızda giderlerin çok daha büyüdüğü bilinen bir gerçek. Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavide neleri karşılıyor?

Yatarak tedavi teminatı, poliçe başlangıç tarihinden 3 ay sonra aktifleşir. 3 aydan önce yatarak tedavi olmanız durumunda sigorta şirketi hiçbir masrafınızı karşılamaz.

Ancak acil bir durum veya kaza sonucu yaralanmanız durumunda, kırmızı alandan hastaneye giriş yaparsanız bekleme süresi önemini yitirir ve sigorta şirketi masraflarınızın tamamını karşılar.

Son olarak dikkat etmeniz gereken nokta; planlı ameliyatlarda hastaneye yatmadan en az 3 gün önce sigorta şirketine hasar talebinizi iletmelisiniz. Sigorta şirketi provizyon onayı verdikten sonra hiçbir ücret ödemeden ameliyat olabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası muayene hizmetlerini de karşılıyor mu?

24 saati aşmayan ve hastanede yatmanızı gerektirmeyen durumlarda kullanılan teminattır. Doktor muayenesi, röntgen, mr, endoskopi, laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemlerine ait giderler ayakta tedavi kapsamında karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi, limitli bir teminattır. Sigorta şirketine göre değişiklik gösteren ayakta tedavi limiti; yıllık 8,9,10 adet doktor muayenesinden oluşur. Her bir muayene aynı zamanda tüm tanı işlemlerini, tahlilleri ve tetkikleri de kapsar.

Ayakta tedavi teminatını nasıl kullanacağınızı daha iyi anlamanız için bir örnekle açıklayalım:

Dahiliye doktorunda muayene oldunuz ve doktorunuz sizden tahlil, tetkik ve röntgen istedi. Aynı doktora bağlı yapılan tüm işlemler 1 muayene hakkınız içinde değerlendirilir. Hatta 10 günlük kontrol süresi içinde tekrar hastaneye giderseniz, yapılacak muayene bir önceki muayene hakkınız içinde değerlendirilir ve muayene limitinizden düşmez. Ancak dahiliye doktorunun bir başka branşa yönlendirmesi durumunda işlemleriniz aynı muayene içinde değerlendirilmez. Yani bir muayene hakkı daha limitinizden düşülür.

Peki kadınların doğum sürecinde bir destek var mı?

Doğum teminatı ayakta tedavi teminatı ile beraber poliçeye eklenir. Ek prim ödemeniz koşulu ile gereken bekleme süresini doldurduktan sonra gebelik ve doğum ile ilgili masraflarınız sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı kapsamında; gebelik rutin kontrolleri, gebelik tahlil ve tetkikleri, normal doğum veya sezaryen doğum masrafları karşılanmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığımızda tüm özel hastanelere gidebiliyor muyuz?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ve tercih edeceğiniz sigorta şirketi ile anlaşmalı birçok özel hastanede geçerlidir.

Yukarıda bahsettiğimiz SGK tamamlayıcı sağlık sigortası teminatlarını ancak sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerde kullanabilirsiniz. Sigorta şirketinin anlaşması olmayan bir hastanede tedavi olmanız durumunda hiçbir masrafınız karşılanmaz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası almadan önce eğer sürekli gittiğiniz bir doktor ve hastane var ise hastanenin sigorta şirketi ile anlaşması olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sigorta kapsamında anlaşma yaptığı hastanelerin güncel listelerini, sigorta şirketlerinin internet sayfalarında bulabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

0-80 yaş arası SGK'lı olan herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmenin ön koşulu SGK'nın aktif olmasıdır. Eğer SGK'nız aktif değilse veya yoksa, genel sağlık sigortanızın primlerini dışarıdan kendiniz ödeyerek tamamlayıcı sağlık sigortası alabilirsiniz. 18 yaş altı çocukların Genel Sağlık Sigortası (GSS) devlet tarafından ödendiği için 18 yaş altı çocuklarınıza tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki T.C. vatandaşları için geçerli olup, yabancı uyruklu kişiler kapsam dahilinde değildir. Fakat SGK'dan faydalanan yabancı uyruklu kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler.

Covid 19 sürecinde çok konuşulan konulardan biri de sigortaların bu hastalıkla ilgili masrafları karşılayıp karşılamayacağı idi. Bu konuda şu anda durum nedir?

Şu anda içinden geçmiş olduğumuz zorlu dönemde , korona virüs salgını nedeniyle yapılan düzenlemeler kapsamında ,Türkiye'de korona virüs vakalarının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren aslında poliçe kapsamında bulunmamasına rağmen Covid-19 nedeniyle başvuran sigortalılarımızın harcamalarını Allianz Sigorta A.Ş olarak , hızla aksiyon alarak lütuf ödemesi kapsamında karşılamaya başlamıştık. Salgın  hastalıklara ilişkin teminat dışı kalan hal maddemizi, özel şartlar dökümanlarımızdan tamamen çıkararak,  sağlık sigortası poliçelerimizin kapsamına salgın hastalıkları da eklemiş bulunduğumuzutüm müşterilerimize büyük bir mutlulukla iletmek isteriz.

**Salgın kapsamı;  mevcut hem de yeni alınacak Modüler Sağlık Sigortası ,Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ,Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası ,Yabancı (Vitamin 2E) Sağlık Sigortası ile Grup Sağlık Sigortaları poliçelerinde geçerli olacaktır.

DERNEKLER
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri buluştu..
Türk Eximbank Bilgilendirme Sunumu TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin katılımları ile çevr...
RÖPORTAJLAR
Rakamların bize verdiği mesajları iyi değerlendirmeliyiz
Kadın ve Ekonomi sayfamızın bu hafta röportaj konuğu Pekcan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşa...
DERNEKLER
BUÜ ve BOSİAD'dan iş gücü kaybını azaltacak protokol
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları De...
İŞ KADINININ SESİ
Bursalı gazetecinin iyilik hareketi çığ gibi büyüdü
Bursalı gazeteci Kübra Ulutaş'ın başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile temin edilen kışlık kıy...
DERNEKLER
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay; "Yeni Dönemde Yakın Coğrafyalarla İşbirliğimizi Artırmalıyız"
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Capital500 Zirvesi ka...
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Elektrik faturaları nasıl düşürülür?
Limak Enerji, salgın süreci ve soğuk havaların da etkisiyle beraber evlerde artan enerji kullanım...
Türk sağlık sektörüne övgü
Mobil bankacılığa Covid19 dopingi
Güneşe beşinci yakın geçişini yaptı
Corona virüs ile savaşan sebze ve meyveler

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkışının t...

Türk Patent ve Marka Kurumu Marka / Patent Vekili He...

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "2020 İh...

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim ...

Avukat Ayça Gün ,2021 yılı itibariyle tüketi...

Ayça Gün "Pandemi dönemi boyunca pek çok şey gibi al...

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay; "Yeni Dö...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu ...

Bursalı gazetecinin iyilik hareketi çığ gibi...

Bursalı gazeteci Kübra Ulutaş'ın başlattığı sosyal s...

KORONA KORKUSU ERKEN TANIYA ENGEL

LÖDER ( Lösemili Çocuklara Yardım Derneği) Yönetim K...

BTSO Akademi'den Son 1 Yılda 27 Bine Yakın K...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) iş dünyasın...

Hintli kadın pilotlar uçuş rekoru kırarak ha...

Kadın pilotlar tam 17 saatlik uçuşu başarıyla tamaml...

TCMB: Uluslararası yatırım açığı yükseldi

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına ola...

Rakamların bize verdiği mesajları iyi değerl...

Kadın ve Ekonomi sayfamızın bu hafta röportaj konuğu...

Yasaklar cebimizden 673 milyon TL götürdü

Salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları, Y...

TETSİAD BAŞKANI HASAN HÜSEYİN BAYRAM: "DÜNYA...

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği...

Ücretsiz izin desteği 1420 lira oldu

Asgari ücretteki artışın ardından halen net 1168 TL ...

Fitch'ten olumlu Türkiye yorumu

2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 seviyesi...

Dev şirketin yöneticisinin başı yine belada!...

Kanada Mahkemesi, 2018 yılının aralık ayında göz alt...